ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Βιομηχανικά Κτίρια

Τοποθεσία

Καλύβια Αττικής

Επιφάνεια

Διάρκεια

2017 | 6 Μήνες

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εργασίες ασφαλτόστρωσης και εσωτερικές διαμορφώσεις θαλάμων στις κεντρικές αποθήκες Υπεραγοράς Τροφίμων στα Καλύβια Αττικής

Βιομηχανικά Κτίρια

Τοποθεσία

Καλοχώρι Τρικάλων

Επιφάνεια

37.000 m2 + 15.000m2

Διάρκεια

2016 | 18 Μήνες

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ, ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ