ΠΙΣΤΟΠΟΙHΣΕΙΣ

Η Ελίν Τεχνική εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τo πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. Με στόχο την παροχή υψηλών υπηρεσιών στους πελάτες, μέσω της συνεχούς βελτίωσης του και την αύξηση της ικανοποίησης τους.

Επίσης εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 και Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001:2017

Υλοποιεί έργα ειδικών απαιτήσεων κατά LEED & BREAM.

Η πιστοποίηση της Ελίν Τεχνικής της ανοίγει το δρόμο για νέες συνεργασίες με πολύ σημαντικούς ομίλους τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, ενώ ταυτόχρονα πιστοποιεί την υψηλή ποιότητα των έργων που αναλαμβάνει η εταιρία και εξασφαλίζει ακόμα περισσότερο αυτόν που θα την επιλέξει, για άριστο αποτέλεσμα σε όλα τα στάδια της επικοινωνίας και της πορείας του κάθε έργου μέχρι την αποπεράτωση του.