Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ελίν Τεχνική ιδρύθηκε το 2000 ως 100% θυγατρική της ενεργειακής εταιρείας ΕΛΙΝΟΙΛ. Από τη μητρική Εταιρεία αξιοποίησε μια εξαιρετικά έμπειρη ομάδα τεχνικών στελεχών, αλλά και μια πολύχρονη τεχνογνωσία ειδικών απαιτητικών ενεργειακών έργων.

Από το 2001 έχει υλοποιήσει μια μεγάλη διεύρυνση του πελατολογίου της με νέους πελάτες – πέραν του ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ.

Η ελίν Τεχνική διαθέτει πολυετή εμπειρία στην κατασκευή τεχνικών έργων όπως εμπορικά κτίρια (retail), κτίρια γραφείων, βιομηχανικά κτίρια – αποθήκες, ξενοδοχεία καθώς και στην παροχή υπηρεσιών μελετών και τεχνικής υποστήριξης.

Τόσο η εμπειρία της ελίν Τεχνική όσο και το κύρος του ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ, εξασφαλίζουν:

  • βέλτιστη σχέση ποιότητας – χρόνου – κόστους,
  • απόλυτη αξιοπιστία στην τήρηση προδιαγραφών και χρονοδιαγραμμάτων,
  • δέσμευση σε αναλυτικούς προϋπολογισμούς
  • εγγύηση στα έργα από τον Όμιλο ΕΛΙΝΟΙΛ

Οι πολύχρονες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης της ελίν Τεχνική  με τις περισσότερες από τις σημαντικές εταιρείες της χώρας επιβεβαιώνουν την ποιότητα των εργασιών και την αξιοπιστία της εταιρείας.

Η ελίν Τεχνική διατηρεί τη θέση της στην αγορά και κινείται σταθερά με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στη δραστηριότητά της, χωρίς περιορισμούς σε κεφάλαια και καθυστερήσεις χρηματοδοτήσεων