Ι.&Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

2016

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Ανέγερση νέου 3ορόφου καταστήματος επιφάνειας 7500 m² Α' φάση κατασκευή φέρων οργανισμού 5.550 m3 σκυροδέματος στο Περιστέρι Αττικής

Εμπορικά Κτίρια

Τοποθεσία

Κόρινθος

Επιφάνεια

5.500 Μ2

Διάρκεια

2015

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ EΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ MARE WEST ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Οικοδομικές εργασίες, πολιτικού μηχανικού και Η/Μ για την πλήρη διαμόρφωση υπάρχοντος ισογείου χώρου εμπορικού κέντρου επιφάνειας 5.500 m² σε υπεραγορά Σκλαβενίτη
2013

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Εργασίες πολιτικού μηχανικού και Η/Μ για την διαμόρφωση χώρου στάθμευσης σε οικόπεδο παρακείμενο υπάρχουσας υπεραγοράς τροφίμων
2011

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ PARKING ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Οικοδομικές και Η/Μ για την κατασκευή χώρου πάρκινγκ σε οικόπεδο ~ 2.000 m², με κατασκευή δημοτικών οδών ~ 1.200 m²