ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ Α.Β.Ε.Ε.Τ.

Εμπορικά Κτίρια

Τοποθεσία

Χολαργός

Επιφάνεια

Διάρκεια

2013

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ

Οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες για μετασκευή ισογείου και υπογείου χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.