ΕΛΙΝOΙΛ Α.Ε.

2013

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Βιομηχανικό έργο εγκαταστάσεων
2013

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 102 ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Βιομηχανικό έργο (Πρατήρια υγρών καυσίμων)
2013

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Νο. 2 ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ (IFR) ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Βιομηχανικό έργο εγκαταστάσεων
2012

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 62 ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Βιομηχανικό έργο (Πρατήρια υγρών καυσίμων)
2012

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Νο. 6 ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

Βιομηχανικό έργο εγκαταστάσεων
2011

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 84 ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Βιομηχανικό έργο (Πρατήρια υγρών καυσίμων)
2011

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - Α ΦΑΣΗ : ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΣ & ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ)

Βιομηχανικό έργο εγκαταστάσεων
2011

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Νο. 3 ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ (IFR) ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

Βιομηχανικό έργο εγκαταστάσεων
2011

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Νο. 3 ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ (IFR) ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ

Βιομηχανικό έργο εγκαταστάσεων
2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 125 ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Πρατήρια υγρών καυσίμων
2010

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ Δ/Ξ

Βιομηχανικό έργο
2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 83 ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Βιομηχανικό έργο (Πρατήρια υγρών καυσίμων)
2009

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

Βιομηχανικό έργο
2009

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 75 ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Πρατήρια υγρών καυσίμων
2008

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (BOTTOM LOADING)

Βιομηχανικό έργο
2008

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 90 ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Πρατήρια υγρών καυσίμων
2007

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 112 ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Πρατήρια υγρών καυσίμων
2006

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 120 ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Πρατήρια υγρών καυσίμων
2005

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 146 ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Πρατήρια υγρών καυσίμων
2005

ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

Βιομηχανικό έργο
2004

ΜΕΛΕΤΗ KAI KATAΣΚΕΥΗ BOTTOM LOADING ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ

Βιομηχανικό έργο
2004

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 92 ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Πρατήρια υγρών καυσίμων
2003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 75 ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Πρατήρια υγρών καυσίμων
2003

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ PET COKE

Βιομηχανικό έργο
2002

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 84 ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Πρατήρια υγρών καυσίμων
2002

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΘΜΕΝΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Νο 4 ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ

Βιομηχανικό έργο
2001

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 57 ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Πρατήρια υγρών καυσίμων