ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η ελίν Τεχνική διαθέτει έναν άρτια οργανωμένο μηχανισμό λειτουργίας που αποτελείται και υποστηρίζεται από:

Εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό

Αποτελούμενο κυρίως από Μηχανικούς (Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους, Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Τεχνολόγους) – Πιστοποιημένους μηχανικούς ως προς τα πρότυπα LEED & BREEAM.

Εξελιγμένο σύστημα μηχανογράφησης που υποστηρίζει την παρακολούθηση τόσο των έργων κατασκευής όσο και των έργων συντήρησης

Η συσσωρευμένη τεχνογνωσία στο χώρο των κατασκευών καθώς και η ευέλικτη λειτουργία της, καθιστούν την εταιρεία ικανή να υλοποιεί έργα υψηλών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας: