ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΡΛΗ

Εμπορικά Κτίρια

Τοποθεσία

Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Επιφάνεια

Διάρκεια

2017

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Αναδιάταξη χώρων και μετατροπές τμημάτων και όψεων κτηρίου καταστημάτων επί των οδών Πειραιώς, Φλέμινγκ & Ν. Φαλήρου (ο.τ. 24-25) στο δήμο Αγ. Ιωάννη Ρέντη στην Αθήνα