ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δημόσια Έργα

Τοποθεσία

Καλαμάτα

Επιφάνεια

Διάρκεια

2008

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Σχολείο (Δημόσιο έργο)