ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κτίρια Γραφείων

Τοποθεσία

Θέρμη / Θεσσαλονίκη

Επιφάνεια

3.000m2

Διάρκεια

2017 | 4 Μήνες

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο εκσυγχρονισμός περιελάβανε την αντικατάσταση του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (εγκατάσταση κλιματισμού, εξαερισμού, συστήματος πυρανίχνευσης κ.α.), καθώς και την εξωτερική θερμομόνωση του κτιρίου.