ΙΝΤERSPORT ATHLETICS A.E. (ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS)

Εμπορικά Κτίρια

Τοποθεσία

Ρέθυμνο

Επιφάνεια

Διάρκεια

2017

INTERSPORT ΡΕΘΥΜΝΟ

Κατασκευή νέου καταστήματος αθλητικών ειδών Intersport στο Ρέθυμνο

Εμπορικά Κτίρια

Τοποθεσία

Ν. Σμύρνη

Επιφάνεια

Διάρκεια

2017

INTERSPORT Ν. ΣΜΥΡΝΗ

Κατασκευή νέου καταστήματος αθλητικών ειδών Intersport στη Νέα Σμύρνη Αττικής

Εμπορικά Κτίρια

Τοποθεσία

Καλλιθέα

Επιφάνεια

900 Μ2

Διάρκεια

2015

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Πλήρεις οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για τη διαμόρφωση κτιριακού κελύφους σε 3-ωροφο κτίριο με 2 υπόγεια, συνολικού χώρου 900 m² σε εμπορικό κατάστημα
2014

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για τη διαμόρφωση ισογείου και υπογείου χώρου 800 m² υπάρχοντος κελύφους σε εμπορικό κατάστημα

Εμπορικά Κτίρια

Τοποθεσία

Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Επιφάνεια

1.000 Μ2

Διάρκεια

2013

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΕΝΤΗ (ΟΔ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για τη διαμόρφωση ισογείου χώρου 1.000 m², σε υπάρχον κέλυφος εντός εμπορικού κέντρου, σε εμπορικό κατάστημα