ΙΝTERBETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Έργο εγκαταστάσεων