ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ Ν. ΜΑΚΡΗ

2003

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κατασκευή διώροφης κατοικίας στη Νέα Μάκρη Αττικής