ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

2012

ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΗΣ ΑΕ (ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ)

Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες ανακατασκευής χώρου γραφείων 400 m²
2011

ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ - Λ. ΓΟΥΝΑΡΗ

Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες ανακαίνισης καταστήματος 400 m²