ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΕΑΠΕΠ)

Κτίρια Γραφείων

Τοποθεσία

Αττική

Επιφάνεια

3.500m2

Διάρκεια

2014 | 4 Μήνες

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ «ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»

Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες ανακαίνισης και εσωτερικών αναδιαρρυθμίσεων 8-ωρόφου κτιρίου με υπόγειο και δώμα