ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.) Α.Ε.

Βιομηχανικά Κτίρια

Τοποθεσία

Επιφάνεια

Διάρκεια

2008

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Βιομηχανικό (ηλεκτρολογικό) έργο