ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E.

Εμπορικά Κτίρια

Τοποθεσία

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Επιφάνεια

120m2

Διάρκεια

2022 | 1 Μήνας

AB SHOP & GO

Οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες διαμόρφωσης μισθωμένου καταστήματος σε κατάστημα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών.

Εμπορικά Κτίρια

Τοποθεσία

Αθήνα

Επιφάνεια

Διάρκεια

2017

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανακαίνιση καταστήματος ΑΒ Βασιλόπουλος στην Μητροπόλεως.

Εμπορικά Κτίρια

Τοποθεσία

Καλλιθέα

Επιφάνεια

Διάρκεια

2017

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανακαίνιση καταστήματος ΑΒ Βασιλόπουλος στην Καλλιθέα.

Εμπορικά Κτίρια

Τοποθεσία

Καρδίτσα

Επιφάνεια

Διάρκεια

2017

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανακαίνιση καταστήματος ΑΒ Βασιλόπουλος στην Καρδίτσα.

Εμπορικά Κτίρια

Τοποθεσία

Ζάκυνθος

Επιφάνεια

Διάρκεια

2017

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανακαίνιση καταστήματος ΑΒ Βασιλόπουλος στη Ζάκυνθο.

Εμπορικά Κτίρια

Τοποθεσία

Νάουσα

Επιφάνεια

Διάρκεια

2016

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανακαίνιση καταστήματος ΑΒ Βασιλόπουλος στη Νάουσα.
2015

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Οικοδομικές εργασίες και πολιτικού μηχανικού για διαμόρφωση υπάρχοντος οικοπέδου επιφάνειας ~ 1.300 m² σε πάρκινγκ καταστήματος υπεραγοράς τροφίμων.
2015

ΕΛΑΦΡΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ (ΣΠ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ)

Οικοδομικές εργασίες κατασκευής WC ΑΜΕΑ και προσωπικού εντός υπάρχοντος καταστήματος υπεραγοράς τροφίμων.

Εμπορικά Κτίρια

Τοποθεσία

Καπανδρίτι

Επιφάνεια

1.000 Μ2

Διάρκεια

2014

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εκτεταμένη ανακαίνιση υπάρχοντος καταστήματος με ισόγειο και υπόγειο, σε επιφάνεια 1.000 m², με επέκταση χώρου πώλησης.

Εμπορικά Κτίρια

Τοποθεσία

Δράμα

Επιφάνεια

1.000 Μ2

Διάρκεια

2008

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ (ΠΡΩΗΝ PLUS)

Οικοδομικό έργο (κατάστημα 1.000 m²)

Εμπορικά Κτίρια

Τοποθεσία

Σέρρες

Επιφάνεια

1.000 Μ2

Διάρκεια

2008

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ (ΠΡΩΗΝ PLUS)

Οικοδομικό έργο (κατάστημα 1.000 m²)
2008

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ (ΠΡΩΗΝ PLUS)

Οικοδομικό έργο (κατάστημα 1.000 m²)