ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

Βιομηχανικά Κτίρια

Τοποθεσία

Επιφάνεια

Διάρκεια

2009

KATAΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Οικοδομικά - Η/Μ - Περιβάλλων χώρος
2009

KATAΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Οικοδομικά - Η/Μ - Περιβάλλων χώρος