ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ

Βιομηχανικά Κτίρια

Τοποθεσία

Επιφάνεια

Διάρκεια

2003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Βιοτεχνικό έργο (Μικρή βιομηχανία) επιφάνειας 300m²