ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κτίρια Γραφείων

Τοποθεσία

Ρόδος

Επιφάνεια

400m2

Διάρκεια

2015 | 2 Μήνες

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ανακαίνιση επιχειρηματικού κέντρου τράπεζας.