ΠΛΑΙΣΙΟ

Βιομηχανικά Κτίρια

Τοποθεσία

Μάνδρα

Επιφάνεια

Διάρκεια

2019

ΠΛΑΙΣΙΟ