ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

Κτίρια Γραφείων

Τοποθεσία

Κηφισιά Αττικής

Επιφάνεια

2500m2

Διάρκεια

2002 – Σήμερα

ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

Ανακαίνιση τριώροφου με υπόγειο κτιρίου γραφείων ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.