ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ

Κτίρια Γραφείων

Τοποθεσία

Πειραιάς

Επιφάνεια

400m2

Διάρκεια

2012 | 2 Μήνες

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ

Ανακαίνιση νέων γραφειακών χώρων.